Verslag van demo Petten

10_1Hieronder volgt een verslag van het verloop van de actie bij Petten. Over hoe de actie uiteindelijk totaal anders verliep dan verwacht en hoe de mensen daarna werden overgebracht naar Hoofddorp en vervolgens een gebiedsverbod kregen voor het gebied waar ze op de eerste plaats al niet wilde zijn.
Lees verder

Radioactiviteit op de Zaanse Schans

01[1]25 maart 2014 – Vanmiddag rond 14.30 uur verscheen een actiegroep op de Zaanse Schans ten tonele om te demonstreren tegen de Nucleaire Veiligheid Flop. http://nucleaireflop.tumblr.com

De Zaanse Schans exploiteert toeristen die uit alle windstreken van de wereld hun toevlucht nemen tot de Zaanstreek om zich te vergapen aan nostalgische taferelen. Hartstikke fijn natuurlijk, maar voor wie denkt te kunnen vluchten voor kernenergie komt bedrogen uit, want ‘Fukushima ist uberall’!
Lees verder

Boterzuur-aanslag op station Amsterdam CS

De Nuclear Security Summit is voorbij. Het was niks meer dan een show. Voor die show heeft de gemeenschap meer dan 200 miljoen euro betaald, terwijl er steeds meer mensen kreperen in armoede. En half Nederland werd een war-zone. Critici mochten op een veldje leuzen roepen, maar moesten vooral onzichtbaar en onhoorbaar blijven. Autonome acties werden de kop ingedrukt, zelfs de zingende bejaarde vredesactivisten werden door het leger opgepakt.
Lees verder

Informatie voor arrestanten demonstratie tegen NSS op 24 maart

BjfNQq4IEAAsqhvVia deze dit bericht willen wij jullie informeren over jullie boete en wat jullie er tegen kunnen doen.

Allereerst zijn wij er via onze advocaat Ineke van den Brûle achter gekomen dat bij veel van jullie het verkeerde vakje op het proces verbaal
is aangekruist. Het vakje wat aangekruist had moeten zijn is S; Aankondiging van strafbeschikking. Dit houd in dat jullie binnenkort een strafbeschikking via de post thuis gestuurd krijgen. Wat belangrijk is om te weten, is dat als je hier tegen bezwaar aan wilt tekenen je dat binnen 2 weken moet doen. Anders wordt de strafbeschikking onherroepelijk en moet de boete dus betaald worden.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de boete te betalen, dit raden wij echter wel af omdat er veel mensen zijn die de oproep van de politie
niet hebben gehoord of uit principiele redenen de boete niet willen betalen. Voor de mensen die wel bezwaar aan willen tekenen zijn wij dit
moment in contact met een juridisch medewerker die uitzoekt wat het handigst is om nu te doen. Na aankomend weekend zullen jullie hier verder
bericht over krijgen.

Wij hopen dat deze informatie bij zo veel mogelijk demonstranten terecht komt. Mocht u nog geen email van ons ontvangen hebben stuur dan even
een mailtje naar utrecht@arrestantengroep.org zodat we u op de mogelijkheden van het bezwaarschrift kunnen wijzen.

Met vriendelijke groet, de Arrestantengroep

Petten: Demonstratie bij bezoek CEO’s nucleaire industrie-top

w380.4f3a5Antikernenergie-activisten demonstreren vanmorgen rond 9:30 uur tegen kernenergie bij de kernreactor van NRG. NRG exploiteert in Petten de oude onderzoeksreactor en wil graag een nieuwe reactor bouwen. De kernreactor wordt vandaag bezocht door directeuren van kernenergiebedrijven, in het kader van de Nuclear Industry Summit NIS. Het bezoek aan NRG van de deelnemers aan de NIS wordt natuurlijk ook gebruikt voor het aftasten van mogelijke opdrachten.


De ongeveer 35 demonstranten van de organisatie Stop Nucleaire Handel protesteren met deze demonstratie allereerst tegen kernenergie, maar meer in het bijzonder tegen het feit dat de bijeenkomst van de nucleaire industrie een officiële onderdeel van de Nuclear Security Summit is. Terwijl in Den Haag de politici praten over de vermindering van nucleaire materialen en het tegengaan van de verspreiding van nucleaire technologie, hebben in Amsterdam de CEO’s van de belangrijkste kernenergiebedrijven plannen gemaakt voor de verdere verspreiding van die materialen en technologie. Als afsluiting zijn er ‘technical tours’ naar de Nederlandse nucleaire industrie. Zo zijn er ook deelnemers aan de NIS op weg naar de centrale opslag voor radioactief afval in Vlissingen-Oost, de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo en de onderzoeksreactor in Delft.

NRG (Nuclear Research and consultancy Group) kwam de afgelopen weken in het nieuws omdat de reactor niet voldoet aan een van de afspraken van de vorige Nuclear Security Summit in Seoel. Daar sprak de VS met Nederland af dat de reactor in Petten uiterlijk 2015 overgeschakeld was naar het minder proliferatie-gevoelige laag-verrijkt uranium voor het produceren van medische isotopen. Deze deadline wordt lang niet gehaald.
Verder is NRG een van de belangrijkste pleitbezorgers van het vasthouden aan de optie kernenergie.

In de Beurs van Berlage is de afgelopen dagen gepraat door zo’n 200 leiders van de belangrijkste bedrijven op het gebied van bijv. uraniummijnbouw en de bouw van kerncentrales. Die industriebijeenkomst is een netwerkbijeenkomst waar zaken voorbereid worden.
“Het is bijzonder hypocriet in Den Haag goeie sier te maken met de bestrijding van een vrijwel niet bestaand-probleem –nucleair terrorisme- en de echte problemen, kernwapens en kernenergie, zelfs vrij baan te geven”, aldus een van de actievoerders. “En kernenergie en kernwapens hebben alles met elkaar te maken”.

In Den Haag is een van de struikelblokken ‘onafhankelijke internationale controle’ van nucleaire technologie en materialen. Veel landen, w.o. Nederland, vinden dat absoluut noodzakelijk. Maar bij de door Economische Zaken gesponsorde industriebeurs was een van de hoofdthema’s juist de versterking van de ‘zelfregulering': dus geen controle van buiten af.

Een aantal van de bedrijven aanwezig in de bus hebben uraniummijnen. Deze zijn direct verantwoordelijk voor enorme radioactieve vervuilingen in de omgeving met grote gevolgen voor mens en milieu. Dit terwijl de winsten naar privé-bedrijven in het buitenland vloeien. Andere problemen met kernenergie zijn onder andere radioactieve straling, het radioactief afval waarvoor nog steeds nergens ter wereld een definitieve opslag in gebruik is, en in dit verband relevant, de relatie tussen kernenergie en kernwapens. Zo is de van Urenco uit Almelo ontvreemde uraniumverrijkingtechnologie direct verantwoordelijk voor de Pakistaanse atoombom.

In Nederland is het vaak zo dat bijeenkomsten van de nucleaire industrie protesten oproepen. Maar nadat in januari 2012 de plannen voor nieuwe kerncentrales opgegeven zijn, lijkt kernenergie in Nederland geen toekomst meer te hebben. De enige kerncentrale, in Borssele, mag nog tot 2034 in bedrijf zijn. De regering heeft plannen om haar aandeel in uraniumverrijker Urenco te verkopen.

Dinsdag 25 maart: decentrale actiedag tegen NSS

m4s0n501

Oproep van Autonomen Den Haag:
direct-action_dlf104025Aanstaande maandag begint in Den Haag de Nuclear Security Summit. Deze internationale bijeenkomst van wereldleiders zal in het teken staan van nucleaire ‘veiligheid’. In werkelijkheid is het een peperduur toneelstukje waarin 58 wereldleiders een paar uur zullen vergaderen, dineren en poseren om de schijn op te houden dat ze bezorgd zijn over het welzijn van de wereldbevolking ten aanzien van nucleaire wapens en energie. Daarnaast zullen in Amsterdam grote bedrijven uit de kernlobby bijeenkomen op de Nuclear Industry Summit.

Tijdens de NSS zullen er per dag 21.000 ordetroepen aanwezig zijn in de Hofstad om dit monsterverbond te beschermen. De lucht wordt bewaakt door helikopters en F16′s, waarvan er twee zelfs continu in het luchtruim zullen verblijven. Drie marineschepen liggen voor de kust en vier eenheden luchtafweergeschut zijn inmiddels geïnstalleerd. Maar liefst een vijfde van het totale Nederlandse politieapparaat zal in Den Haag op de been zijn.

Juist deze wereldleiders zijn verantwoordelijk voor armoede en uitbuiting in de wereld, en houden de hand boven de hoofden van de kapitalisten die zich verrijken over de ruggen van de mensen. Terwijl er miljoenen worden uitgetrokken voor luxe etentjes en dure hotels leid de onderkant van de samenleving honger. Dit kunnen we niet ongestoord voorbij laten gaan.

Omdat er buiten Den Haag bijna geen agenten op de been zijn geeft dat dan ook een scala aan mogelijkheden voor acties rondom de thema’s van de NSS in de rest van het land. Autonomen Den Haag roept dinsdag 25 maart dan ook uit tot decentrale actiedag tegen de NSS en de NIS in en ver buiten Den Haag. Wees creatief!

Claims, foto’s en verslagen kunnen naar autonomendenhaag@riseup.org.

Spandoekenactie in Hofvijver tegen nucleaire top

Op dit moment, maandagochtend 24 maart 2014, houden vier anti-nucleair activisten een protest in de Hofvijver. Zij willen hiermee aandacht vragen voor het hypocriete toneelspel dat momenteel wordt opgevoerd in Den Haag rond de Nuclear Security Summit (NSS). “Als men echt iets wil doen aan nucleaire veiligheid, zal men moeten beginnen met de gehele nucleaire keten te doorbreken!” aldus één van de activisten. De vier staan, gekleed in waadbroeken, in de vijver met twee spandoeken. Daarop staan de teksten: “DISARM ALL NUCLEAR WEAPONS” en “240.000 jaar kernafval – Veiligheid? Ben je mal?”

BjfDC3cIYAEVC1h“Het gevaar van nucleair terrorisme is niet eens zo groot. De kans op een nucleair ongeval ergens in die nucleaire keten is dat juist wel. Maar daar praten de wereldleiders niet over, terwijl ze dat wel zouden moeten doen! Zoals ze ook zouden moeten praten over ontmanteling van hun eigen kernwapens en het daar ook niet over gaan hebben.” vertelt Rik, die deel uit maakt van de actie. Sofie vult aan: “De grondstof voor kernwapens wordt voor een groot deel gehaald uit kernafval. Daarmee is kernenergie onlosmakelijk verbonden met
Lees verder

Update: Demonstraties 24 maart Den Haag en Amsterdam

-Den Haag (ZIE VOOR ARRESTANTENGROEP INFO BENEDEN)
geen-nieuwe-kernwapens-in-europaOp maandag 24 maart 2014, de eerste dag van de Nuclear Security Summit, zal er op het plein voor Den Haag Centraal Station een actie beginnen tegen kernwapens.

Om vijf voor twaalf (11:55 uur) bij Den Haag Centraal Station een manifestatie van burgers die zich zorgen maken over de nucleaire veiligheid.
Wij leven in een land waar 13.000 agenten, 3.000 marechaussees en 4.000 militairen, twee F-16’s en de marine opdracht krijgen er voor te zorgen:

* dat er ruim baan wordt gemaakt voor de grootmachten met duizenden kernwapens in hun arsenalen die de wereld zelfs met nieuwe generaties kernwapens willen opzadelen èn

* dat burgers die zich ook zorgen maken over de nucleaire veiligheid die dag geen stap mogen zetten in Den Haag. Helaas worden alle demonstraties verbannen naar het stof van het Malieveld.

Wij vinden deze beperkingen onacceptabel en zullen niet op het Malieveld maar bij de Zebraklok voor het CS verzamelen om na enkele toespraken onder aanhef van vredelievende doch strijdbare liederen op pad te gaan om te proberen de verzamelde machthebbers een brief met onze zorgen te overhandigen. De organisatie acht de vrijheid van verzameling, van demonstratie en van meningsuiting verregaand uitgehold. De politie heeft zoals gebruikelijk instructies die bij geen gevolg tot aanhoudingen kunnen leiden. We proberen er echter een vrolijke en positieve bijeenkomst van te maken en roepen iedereen op naar eigen verantwoordelijkheid geweldloos te handelen.

Meer informatie: Noelhuis

Volg het protest:
Voor de thuisblijvers is het protest live te volgen. Dit kan via:
Twitter: https://twitter.com/stopdenss #StopDeNSS

Legal Team Den Haag (arrestantengroep):
Van zondag 23 maart tot en met dinsdag 24 maart is er permanent een arrestantengroep actief om de acties rond de NSS te ondersteunen. Zo ook op de demonstratie maandag maart. De arrestantengroep is bereikbaar op 06-31198059 of via utrecht@arrestantengroep.org (mocht het telefoonnummer niet bereikbaar zijn kan er gebeld worden naar 06-43136945)

Ook staan er twee advocaten paraat, dat zijn:
Ineke van den Brûle (advocatenkantoor Prinsegracht 53 in Den Haag)
Marieke Lindhout (advocatenkantoor Prinsegracht 53 in Den Haag)

Alle informatie over je rechten bij arrestatie en wat de arrestantengroep voor je kan betekenen staat hier.

-Amsterdam 24-03-2014 Protest tegen nucleaire industrie
Picket-line bij de internationale Nuclear Industry Summit.
Maandag 24 maart 2014: 07:15 – 10:00 uur; Beursplein, Amsterdam

Op 24 en 25 maart is in Den Haag de Nuclear Security Summit. Deze grootste top van wereldleiders die ooit in Nederland gehouden is gaat om het tegengaan van nucleair terrorisme. Tegelijkertijd en als onderdeel (‘official side-event’) ervan wordt in de Beurs van Berlage in Amsterdam de NIS gehouden: de Nuclear Industry Summit. Op deze bijeenkomst probeert de wereldwijde nucleaire industrie haar blazoen op te poetsen en haar straatje schoon te vegen. Maar dit zijn juist de bedrijven die de verdere verspreiding van nucleaire technologie en materialen actief promoten.
We laten dat niet onopgemerkt gebeuren! We gaan protesteren tegen de bijeenkomst van de bonzen van ‘s werelds belangrijkste en grootste nucleaire bedrijven en de komst van minister Kamp.

Demonstratieve picket-line !
Wij willen de deelnemers en bezoekers aan de NIS in de Beurs van Berlage duidelijk maken dat zij werken aan het vergroten van het probleem en niet aan de oplossing ervan.

Meer informatie: Platform Stop Kernenergie

Persbericht: “Stop de NSS 250 demonstranten tegen NSS onderweg in Den Haag”

Bjat_qcIQAALLep

Den Haag, 23 maart 2014 – De demonstratie ‘Stop nuclear power! Abolishpoverty’ is met zo’n 250 deelnemers onder begeleiding van een overdaad aan politie onderweg door Den Haag. Na toespraken van Jorien de Lege (Greenpeace Nederland) en Rene Oosterhuys (Stop de NSS) is de strijdbare stoet vertrokken van het hobbemaplein richting het Spui, waar afgesloten zal worden met nog een drietal sprekers. 19 organisaties ondersteunen het

door ‘Stop De NSS’ georganiseerde protest.

Tijdens de Nuclear Security Summit, die aanstaande maandag en dinsdag in Den Haag gehouden wordt, zullen 58 wereldleiders praten over nucleaire ‘veiligheid’. Stop De NSS vindt het frappant dat de nucleaire top alleen gaat over de minieme kans dat ‘terroristen’ aan de haal gaan met nucleairmateriaal. De kans dat er rampen gebeuren met kerncentrales en kernwapens is vele malen groter, kijk bijvoorbeeld naar de rampen in Tsjernobyl en Fukushima. En juist de landen die bijeen komen op de top hebben bijna
allemaal kernwapens en kerncentrales. Dat juist daar niet over gesproken wordt maakt de top tot een farce.

De dingen die besproken worden op de top zijn al lang door ambtenaren besproken. Deze week werd zelfs bekend gemaakt dat de eindverklaring al geschreven is terwijl de top nog niet is begonnen. De top is dan ook een showbijeenkomst waarbij de aanwezige wereldleiders elkaar op de schouders kloppen.

Op de top wordt in totaal slechts 7 uur overlegd en wordt er meer tijd gestoken in etentjes en fotoshoots. Voor die 7 uur wordt Den Haag omgetoverd tot een militaire vesting. 13.000 agenten, 4.000 marechaussee en 4.000 militairen worden ingezet om zo Den Haag in hun greep te houden. Dit kost de gemeenschap ruim 200 miljoen euro terwijl er steeds meer mensen ontslagen worden in onder andere de zorg, en de voedselbanken steeds meer klanten krijgen. Het overleg van de wereldleiders kost meer dan dat er in Den Haag op cultuur en buurthuizen is bezuinigd, bezuinigingen waar juist de mensen aan de onderkant van de samenleving het slachtoffer van zijn. Hier wordt geen seconde bij stil gestaan en alles moet wijken voor de machthebbers die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de armoede in vele delen van de wereld.

https://stopdenss.nl